O PROJEKCIE
Godziny pracy biura: Poniedziałek-Piątek: 8:00 do 14:00
Corteva logo LGD logo

Szukaj na stronie

Oficjalne zasady programu TALENTA
PREAMBUŁA

 

Program TalentA (dalej - Program), zainicjowany przez międzynarodową firmę rolniczą Corteva Agriscience, będzie realizowany w Polsce w 2022 roku przez Lokalną Grupę Działania „ZIEMIA PRZEMYSKA”, zwaną dalej „Realizatorem”.

Program zapewnia organizację działań szkoleniowych dla kobiet związanych z rolnictwem. Zajęcia odbywały się będą w formie stacjonarnej, w terminach i miejscach wyznaczonych przez Realizatora. Dodatkowo, dla osób chętnych (spełniających warunki udziału w projekcie) zostanie stworzona możliwość udziału w formie on-line (zgodnie z zasadami opisanymi w Regulaminie).

 

Cel Programu:

Podniesienie świadomości i zdolności kobiet wiejskich zaangażowanych w produkcję rolną w zakresie dostępu do finansowania i informacji, które pomogłyby im w rozwoju konkurencyjnego, wydajnego, kreatywnego biznesu, zapewniającego jego zrównoważony rozwój i pozytywną dynamikę zgodnie z rozwojem zrównoważonych praktyk i aktualnymi wymaganiami społeczności lokalnych i Uczestników Programu.

 

Zadania Programu:

 • wyłonienie i uformowanie grupy kobiet zajmujących się produkcją rolną (dalej – Uczestników) oraz na podstawie Programu zapewnienie im dostępu do informacji i dostępu do dotacji na rozwój ich biznesu i korzyści społecznych;
 • organizowanie i wdrażanie programu szkoleniowego dla Uczestników oraz stymulowanie ich rozwój rentownych mikroprojektów, które odpowiadają na bieżące potrzeby społeczności lokalnych i cele zrównoważonego rozwoju oraz mają na celu poprawę bezpieczeństwa żywnościowego społeczności i zaspokojenie odpowiednich potrzeb;
 • promowanie realizacji najlepszych mikroprojektów poprzez zapewnienie wszystkim Uczestnikom wsparcia informacyjnego i doradczego w przygotowaniu projektów i zapewnieniu ich realizacji, a Laureatom - granty od fundatora konkursu;
 • zapewnienie pokrycia przebiegu i wyników Programu;
 • informowanie ogółu społeczeństwa i wszystkich zainteresowanych stron o podejściach i wynikach działań informacyjnych Corteva Agriscience, jej wysiłkach na rzecz wzmocnienia zdolności i pozycji kobiet w sektorze rolnym oraz podnoszenie świadomości społecznej w zakresie znajdowania i wspierania liderek w rolnictwie.

 

Działania projektowe:

W ramach projektu zostaną zorganizowane następujące działania:

 • 1Szkolenia tematyczne:
  W ramach tego zadania planuje się organizację 4 różnych szkoleń tematycznych. Celem realizowanym w ramach tego szkolenia jest podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności w zakresie przepisów prawa oraz aktywizacja kobiet.
 • Główne kierunki szkolenia obejmowały będą:

  • Możliwości pozyskiwania środków finansowych ze źródeł zewnętrznych
  • Aktywizacja mieszkańców oraz rozwój obszarów wiejskich
  • Aspekty prawne prowadzenia działalności rolniczej
  • Aktywizacja kobiet powiązanych z rolnictwem
  • Upowszechnianie zasad zdrowego i racjonalnego żywienia rodziny a marnowanie żywności
 • 2Szkolenia praktyczne (fryzjer, kosmetyczka, dietetyk, stylista):
  W ramach tego zadania planuje się organizację 4 różnych szkoleń praktycznych. Dbanie o wizerunek świadczy o naszej pewności siebie, zorientowaniu na świat i kulturę, a takich ludzi poszukują firmy, w których niezbędny jest kontakt z klientem. Oceniani jesteśmy wszędzie i przez wszystkich. Osoby z obszarów wiejskich są często wycofane i nie zawsze mają możliwości skorzystania z usług specjalistów. Często tez nie wiedza albo nie zdają sobie sprawy z faktu, jak wygląd i styl życia wpływa na nasze życie zawodowe i społeczne. Celem szkolenia jest podniesienie wiedzy i umiejętności praktycznych niezbędnych na rynku pracy oraz aktywizacja kobiet i podniesienie poziomu ich oceny, a także zachęcenie do ustawicznego rozwoju. Dzięki pomocy specjalistów Panie dowiedzą się, że nie potrzeba dużych nakładów finansowych, aby zadbać o swoje zdrowie i wygląd, a w kwestii ubioru nie chodzi tylko o metkę. Nawet najlepsza marka nie prezentuje się dobrze jeśli nie wiemy jak jej użyć i jak ją dostosować do naszego stylu. Takiego typu szkolenia są bardzo rzadko organizowane, a mogą mieć ogromny wpływ na życie zawodowe i społeczne.
 • 3Wyjazd szkoleniowy 2 dni (koszty noclegu, transportu, wyżywienia, zwiedzania/warsztatów):
  Zaplanowany wyjazd studyjny będzie formą szkolenia zorganizowaną w terenie. Podczas wyjazdu uczestnicy będę możliwością poznania tzw. dobrych praktyk, czyli projektów zrealizowanych z dofinansowaniem ze źródeł zewnętrznych. Dodatkowo zostaną pokazane przykłady możliwości wykorzystania walorów turystycznych, rekreacyjnych czy produktów lokalnych do celów komercyjnych (zarobkowych) oraz promocyjnych (działań promujących obszar zarówno w kraju, jak i za granicą). Poznanie działań zrealizowanych przez innych przedsiębiorców, rolników czy społeczników może stanowić wzorzec i punkt odniesienia dla rozwijania i wdrażania podobnych rozwiązań przez uczestników projektu na swoich obszarach. Największą barierą w realizacji nowych działań czy inwestycji jest obawa, czy podołają wykonaniu zadania oraz niewiedza i brak wiary w siebie. Pokazanie uczestnikom przykładów tzw. Dobrych praktyk ma być dla nich motywacją i potwierdzeniem, że warto korzystać z możliwości, które pojawiają się przed nami.

 

Granty w ramach projektu TalentA 2022

W ramach projektu zostanie ogłoszony konkurs, w ramach którego uczestnicy będą mogli przygotować propozycje tzw. grantów, które chcieliby zrealizować w swojej społeczności. Celem tego działania będzie zwiększenie zaangażowania społeczności lokalnej w życie publiczne przez poprawę samoorganizacji społecznej, wzrost znaczenia sektora obywatelskiego w życiu publicznym oraz poprawa i wzmocnienie kobiet związanych z rolnictwem.
Planuje się wybór trzech dotacji do realizacji. Środki finansowe przyznane odpowiednio na realizację tych operacji wyniosą:

II miejsce
$6.000
 
III miejsce
$4.000
 

W celu wyboru operacji zostanie wybrana RADA EKSPERTÓW, składająca się z 5 osób, w tym: członek zarządu LGD, pracownik biura LGD, przedstawiciel lokalnego samorządu, przedstawiciel partnera projektu CORTEVA (jeżeli będzie taka możliwość).

Zadaj pytanie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w związku z wysłaniem zapytania przez formularz kontaktowy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Zostałem poinformowany, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest LGD "Ziemia Przemyska" Pl. Dominikański 3, 37-700 Przemyśl

Nasz adres

LGD "Ziemia Przemyska"
Pl. Dominikański 3
37-700 Przemyśl
 
16 676 02 57, 691 079 944, 691 106 533
 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.