LGD Ziemia Przemyska
Godziny pracy biura: Poniedziałek-Piątek: 8:00 do 14:00
Corteva logo LGD logo

Szukaj na stronie

Lokalna Grupa Działania ZIEMIA PRZEMYSKALokalna Grupa Działania „ZIEMIA PRZEMYSKA” powstała 27 grudnia 2007 r. podczas Walnego Zebrania Członków. Stowarzyszenie zostało powołane przede wszystkim w celu stymulowania lokalnych inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich oraz włączania partnerów społecznych i gospodarczych do planowania i wdrażania lokalnych projektów. Poprzez swoje działania LGD ma przyczynić się do lepszego wykorzystania potencjału rozwojowego terenów wiejskich, poprawy ich konkurencyjności jako miejsca zamieszkania i prowadzenia działalności gospodarczej, a także przyczyniać się do aktywizacji oraz współpracy mieszkańców wsi.

Lokalna Strategia Rozwoju to dokument strategiczny opracowany dla obszaru działania LGD „ZIEMIA PRZEMYSKA”. Swoim zasięgiem obejmuje osiem gmin powiatu przemyskiego, tj.: Birczę, Fredropol, Krasiczyn, Medykę, Orły, Przemyśl, Stubno i Żurawicę.

 

Bircza Fredropol Krasiczyn Medyka Orły Przemyśl Stubno Żurawica

 

Działania zawarte w LSR koncentrują się wokół czterech najważniejszych celów ogólnych, których osiągnięcie zagwarantuje zrównoważony i stały rozwój obszaru. Są to:

  • Poprawa estetyki wiejskiej
  • Rozwój przedsiębiorczości wiejskiej poprzez lepsze wykorzystanie lokalnego potencjału
  • Ochrona i wykorzystanie zasobów przyrodniczych i kulturowych obszaru
  • Wzmocnienie kapitału ludzkiego

 

Obecnie Lokalna Grupa Działania „ZIEMIA PRZEMYSKA” działa w ramach osi IV LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Program ten ma na celu przede wszystkim poprawę jakości życia oraz wspieranie różnorodności gospodarczej na obszarach wiejskich. W ramach PROW 2014-2020 realizowane są następujące działania:

  • Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność
  • Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania
  • Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

 

Chcąc aktywnie wspierać członków lokalnej społeczności oraz wpływać na ustawiczny rozwój obszaru LGD prowadzi szereg działań integracyjno – aktywizacyjnych.
Szczegółowe informacje na stronie internetowej: www.ziemiaprzemyska.pl

 

Zadaj pytanie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w związku z wysłaniem zapytania przez formularz kontaktowy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Zostałem poinformowany, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest LGD "Ziemia Przemyska" Pl. Dominikański 3, 37-700 Przemyśl

Nasz adres

LGD "Ziemia Przemyska"
Pl. Dominikański 3
37-700 Przemyśl
 
16 676 02 57, 691 079 944, 691 106 533
 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.